Warszawa, 16.05.2007 r.

Notatki ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy:

Herbsta

w sprawie projektu ścieżki rowerowej, chodników, zatoki autobusowej przy ul. Herbsta na odc. ul. Romera - Al. KEN (wg projektu firmy MIX-PROJEKT Zbigniew Karczmarczyk - złożonego przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursynów).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2. Juliusz Grzybowiecki, Biuro Drogownictwa i Komunikacji - Wydział Inżyniera Ruchu

3. Zbigniew Karczmarczyk, MIX-PROJEKT

4. Aleksander Buczyński, Zielone Mazowsze

5. Marek Utkin, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

6. Leszek Ciurzyński, Urząd Dzielnicy Ursynów

7. Wojciech Janowicz, Urząd Dzielnicy Ursynów

8. Stanisław Piekarski, Urząd Dzielnicy Ursynów

Na spotkaniu ustalono:

1. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego oraz Zielone Mazowsze opiniują negatywnie proponowane rozwiązanie z przejazdem dla rowerów przez ul. Herbsta w połowie ww. odcinka.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 5 egz.

Al. Armii Krajowej

w sprawie zamiennego drugiego projektu ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy AK, odc. Słodowiec - Ogólna (wg projektu firmy AZET Sp.z o.o. nr AZ/MAR/14/07).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2. Juliusz Grzybowiecki, Biuro Drogownictwa i Komunikacji - Wydział Inżyniera Ruchu

3. Krzysztof Opasiński, AZET

4. Aleksander Buczyński, Zielone Mazowsze

5. Marek Utkin, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Na spotkaniu ustalono:

1. Promienie ścieżki rowerowej zwiększyć do 20,0 m,

2. Rozważyć oddzielenie chodnika od ścieżki rowerowej,

3. Ww. rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe - do chwili budowy łącznicy ul. Słowackiego - Trasa AK.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 4 egz.