Warszawa, 01.08.2007 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej, chodników, zatoki autobusowej przy ul. Herbsta na odc. ul. Romera - Al. KEN (wg projektu firmy MIX-PROJEKT Zbigniew Karczmarczyk - złożonego przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursynów).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2. Juliusz Grzybowiecki, Biuro Drogownictwa i Komunikacji - Wydział Inżyniera Ruchu

3. Aleksander Buczyński, Zielone Mazowsze

4. Leszek Ciurzyński, Urząd Dzielnicy Ursynów

5. Rafał Muszczynko, Zielone Mazowsze

Na spotkaniu ustalono:

1. Zielone Mazowsze opiniuje negatywnie proponowane rozwiązanie ścieżki rowerowej z przejazdem dla rowerów przez ul. Herbsta w połowie ww. odcinka ulicy.

2. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego wyraża obawę, że projektowany układ nie poprawi warunków ruchu rowerowego.

3. Zielone Mazowsze proponuje prowadzenie ruchu rowerowego w formie pasów w jezdni lub ewentualnie na zasadach ogólnych.

4. Dzielnica Ursynów informuje, że uwzględniła uwagi zawarte w protokole ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w dn. 02.07.2007 r. i wyraża gotowość do realizacji w ww. układzie.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 5 egz.