W ciągu ostatnich dni, czyli po kilku miesiącach po tych wydarzeniach, ekipa ZDM zabrała się za naprawę przejścia w miejscu powstawania kałuż oraz wykonanie odwodnienie.