Zamiast budowy azyli - postulat fotoradaru

W alei Komisji Edukacji Narodowej tydzień temu zginęła kolejna osoba potrącona przez samochód. (Pisała o tym m.in. Gazeta Stołeczna.) Wypadek miał miejsce ok. 250m za ustawionym pół roku temu fotoradarem.

Urządzenia do pomiarów prędkości są potrzebne, lecz działają punktowo i kontrolują tylko jedną jezdnię naraz. Dodatkowo, posłowie stanęli na głowie, by jak najbardziej obniżyć skuteczność fotoradarów jako narzędzia prewencji [zobacz >>>]. Niestety, warszawscy drogowcy (i policjanci... [zobacz >>>]) są równie zażyli w bronieniu niebezpiecznych rozwiązań w imię wartości, za którą można oddać (oczywiście cudze) życie, czyli przepustowości. Poniżej przytaczamy ciąg dalszy korespondencji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez Al. Jerozolimskie przy ul. Białobrzeskiej [zobacz >>>]. Inżynier ruchu zadeklarował, że wystąpi do Straży Miejskiej o montaż stacjonarnego fotoradaru, by piesi mogli przechodzić przynajmniej przez jedną jezdnię z mniejszym ryzykiem potrącenia. Oczywiście jeżeli w Straży Miejskiej znajdzie się wola, środki i czas, by przychylić się do tego postulatu.

Zarząd Dróg Miejskich przedstawia zaś argumenty bliźniacze do tych, którymi odpiera postulat uwzględnienia progów spowalniających na ul. Niemcewicza przy okazji planowanego w tym roku frezowania [zobacz >>>], tłumacząc że mieszkańcy będą niezadowoleni z poprawy bezpieczeństwa. Zastanawia też arytmetyka, według której przepustowość spadnie o 1/3, jeżeli dwa pasy do jazdy na wprost i jeden pas do skrętu w prawo zostaną zamienione na dwa pasy do jazdy na wprost, w tym jeden z dopuszczalnym skrętem w prawo. (Według pomiarów ZDM, natężenie ruchu w ciągu Alej przed i za skrzyżowaniem różni się o 5%.)

ZDM wciąż wyznaje też teorię "szlachetnego dzikusa za kierownicą", który nie ma pojęcia o prawie o ruchu drogowym, a jeździ z nadmierną prędkością tylko dlatego, że na przejściu dla pieszych nie zamontowano wystarczającej liczby przedmiotów błyszczących, migających i wydzielających pozytywne fale geopatyczne.

Pismo Inżyniera Ruchu do ZM

Warszawa, 11 II 2015 r.

W nawiązaniu do mojego pisma BD-IR-IO-OR.7226.367.2014.AZY(7) z dnia 9.01.2015 r., dotyczącego Państwa propozycji wykonania "azyli" na jezdniach Al. Jerozolimskich osłaniających przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Białobrzeską uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i stanowiskiem zarządu drogi - Zarządu Dróg Miejskich (kopia odpowiedzi ZDM w załączeniu) oraz wcześniejszymi informacjami uzyskanymi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, podjąłem decyzję o wystąpieniu do Straży Miejskiej o zastosowanie w przedmiotowym rejonie stacjonarnego urządzenia rejestrującego przypadki przekroczenia prędkości - do czasu wykonania przez ZDM sygnalizacji świetlnej.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
Janusz Galas

Załącznik - pismo ZDM

Warszawa, 21 I 2015 r.

Do: Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy

W odpowiedzi na Państwa pismo (...) Zarząd Dróg Miejskich informuje, że skrzyżowanie Al. Jerozolimskie z ul. Białobrzeską znajduje się na liście skrzyżowań zakwalifikowanych do budowy sygnalizacji świetlnej na kolejne lata. Według wstępnego planu przewiduje się jej realizacje w 2017 roku.

Realizacja uzależniona będzie od środków finansowych jakie ZDM otrzyma na budowy sygnalizacji świetlnych w najbliższych latach.

Ponadto informujemy, że w roku 2014 na omawianym skrzyżowaniu tut. Zarząd wymienił znaki D-6 (przejście dla pieszych) na znaki o tle fluorescencyjnym. Zamontowane zostały również w jezdni przed przejściami dla pieszych urządzenia typu LED, dodatkowo ostrzegające kierowców o istniejącym przejściu.

Jednocześnie informujemy, że propozycja Zielonego Mazowsza polegająca na montażu azyli dla pieszych na środkowym pasie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Białobrzeskiej ograniczy ponad 30% przepustowość ruchu w Al. Jerozolimskich oraz w przyległym obszarze, co automatycznie przełoży się na negatywne opinie kierujących jak i mieszkańców.

Kolejną nieprawidłowością jest zastosowanie azyli na środkowym pasie ruchu na drodze jednokierunkowej, co może być mylące dla pieszych ponieważ w Warszawie stosuje się azyle rozdzielające dwa kierunki ruchu.

Dodatkowo ze względu na charakter prowadzonego ruchu takie rozwiązanie nie powinno być stosowane w Al. Jerozolimskich, które prowadzi praktycznie ruch bezkolizyjny wylotowy z miasta (odc. rondo Zesłańców Syberyjskich - gr. miasta).

Wprowadzenie tego typu "nowości" w organizacji ruchu powinno być poprzedzone rzetelną analizą wpływu na odbiór przez pieszych oraz wpływu na ruch kołowy.

Wykazane w załączeniu przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wypadki i kolizje wskazują na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu. Do czasu wykonania sygnalizacji świetlnej należy rozważyć zastosowanie punktu kontroli prędkości urządzeniem rejestrującym, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie prędkości przejazdu na danym odcinku, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych.

W związku z powyższym wprowadzenie proponowanej zmiany w organizacji ruchu przez Zielone Mazowsze przy Al. Jerozolimskich opiniujemy negatywnie.

Z-ca Dyrektora
Michał Trzciński