[Skrzyżowanie z ul. Emilii Plater. Na schemacie widoczne jest również poszerzenie peronów w celu zapewnienia obustronnego dojścia.]