Po posiedzeniach z udziałem przedstawicieli miasta [zobacz >>>], Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu podjęła dziś uchwałę w sprawie detekcji i - szerzej - warunków ruchu pieszych na skrzyżowaniach.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

w sprawie warunków ruchu pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja zwraca uwagę na nadużywanie ręcznej detekcji pieszych (przycisków) w Warszawie. Szczególnie problematyczne jest stosowanie przycisków jako warunku uzyskania zielonego światła w miejscach i okresach, gdzie ruch pieszy występuje w zdecydowanej większości cykli. Skutkuje to pogorszeniem warunków ruchu względem sytuacji, w której piesi otrzymywaliby zielone w każdym cyklu.

2. Zielone światło dla pieszych powinno występować automatycznie w każdym cyklu w okresach i miejscach, gdzie piesi pojawiają się w zdecydowanej większości cykli, jak też w miejscach, gdzie ruch pieszy ma być promowany (np. obszar śródmiejski) [zobacz >>>].

3. Zielone światło dla pieszych powinno występować automatycznie również w innych miejscach, gdzie nie ma ono znaczącego wpływu na długość cyklu świateł dla pojazdów (różnice rzędu kilku sekund).

4. W miejscach i okresach, gdzie piesi pojawiają się w mniejszości cykli, wzbudzenie światła dla pieszych powinno nie tylko warunkować, lecz również przyspieszać jego włączenie.

5. W miejscach, gdzie detekcja pieszych jest potrzebna (gdzie piesi pojawiają się rzadko), powinna odbywać się automatycznie (bez potrzeby naciskania przycisków) [zobacz >>>].

6. W celu uniknięcia problemów z detekcją, należy dążyć do ograniczenia potrzeby stosowania sygnalizacji świetlnej – m.in. poprzez ograniczanie przekrojów jezdni, stosowanie uspokojenia ruchu, małych rond, wyniesionych przejść dla pieszych, wysp dzielących itp. Takie podejście często skutkuje poprawą bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów.

7. W miejscach, gdzie zachodzi potrzeba zastosowania sygnalizacji świetlnej, warunki ruchu pieszych mogą również zostać poprawione poprzez ograniczenie rozległości skrzyżowania (liczba, szerokość pasów ruchu).

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki