Wnioski po wizji lokalnej

Dwa tygodnie temu z inicjatywy ursynowskich rowerzystów odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wymiany nawierzchni ścieżki rowerowej przy al. KEN (na odc. Surowieckiego-Polaka). W spotkaniu wziął też udział przedstawiciel Zielonego Mazowsza.

Jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Warszawie naraża obecnie rzesze rowerzystów na terapię wstrząsową dzięki nawierzchni z fazowanej kostki.

Nie jest to jednak jedyny mankament ścieżki. Niedostosowane do potrzeb i standardów są również niektóre parametry geometrii.

Na spotkaniu przedstawione zostały zatem dwa pomysły: wymiany nawierzchni bez ingerencji w pozostałe parametry lub bardziej gruntownej przebudowy, w ramach której naprawione zostałyby również inne problemy. Po spotkaniu Zielone Mazowsze wysłało pismo do ZDM wskazujące na potrzebę wyboru wariantu z pracami opartymi na projekcie nowej organizacji ruchu. Opcja pierwsza stwarza bowiem ryzyko, że niewygodne łuki lub przebieg zachęcający pieszych do chodzenia po ścieżce zostałyby utrwalone na kolejne dekady. Pomysł ten poparł Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, trasa przy KEN powinna zasłużyć w pełni na miano drogi dla rowerów jeszcze w tym roku.

Dotychczasowa korespondencja

Pismo ZM do ZDM - 31 III

MDL-15-0251-01-MS

Nawiązując do planów wymiany nawierzchni na drodze dla rowerów przy alei Komisji Edukacji Narodowej omawianych na dzisiejszym spotkaniu z rowerzystami w terenie, chcielibyśmy wyrazić nasze poparcie dla tej inicjatywy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że okazja ta powinna zostać wykorzystana do naprawienia innych problemów występujących na omawianym odcinku poza nierówną nawierzchnią. W innym wypadku zostaną one utrwalone na kolejne dekady.

W związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie zakresu prac o wykonanie projektu umożliwiającego dostosowanie drogi dla rowerów do współczesnych standardów nie tylko pod względem nawierzchni, lecz również innych elementów wpływających na wygodę użytkowania i bezpieczeństwo, takich jak korekty przebiegu, łuków, szerokości itp. (por. Zał. 1). Biorąc pod uwagę, że ZDM dysponuje dużą liczbą specjalistów, przygotowanie nowego projektu powinno być możliwe do wykonania w ciągu kilku miesięcy, nie opóźniając znacząco planowanego harmonogramu prac.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Załącznik. Wybrane elementy wymagające korekty

Wnosimy w szczególności o uwzględnienie następujących korekt, potrzebnych, aby zapewnić funkcjonalną infrastrukturę pieszą i rowerową:

- wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów na południe od skrzyżowania z Ciszewskiego (rezygnacja z przecięcia chodnika i dwóch ostrych zakrętów przy samym skrzyżowaniu),
- uwzględnienie wyczuwalnego pasa dzielącego między chodnikiem a drogą dla rowerów na odcinkach, gdzie przylegają one do siebie,
- wykonanie wyniesionych przejazdów przez wjazdy na posesję,
- zamiana miejscami chodnika i drogi dla rowerów na odcinku między przystankiem Metro Stokłosy 03 a południowym wejściem do metra,
- korekta łuków na objeździe północnego wejścia do metra i przed przejazdem przez wjazd na posesję,
- poszerzenie drogi dla rowerów do 2,5m na odcinku na północ od al. KEN 97,
- korekta przebiegu drogi dla rowerów przy Metrze Ursynów (zamiana miejscami chodnika i drogi dla rowerów na południe od windy, tak by DDR była prowadzona konsekwentnie wzdłuż jezdni, korekta położenia latarni lub rozdzielenie drogi dla rowerów wokół nich).

Pismo Pełnomocnika do ZDM - 9 IV

W nawiązaniu do pisma stowarzyszenia Zielone Mazowsze (...) przychylam się do postulatów zawartych w załączniku do pisma.

Droga dla rowerów wzdłuż al. KEN jest jedną z najbardziej uczęszczanych w Warszawie. Jej parametry na ww. odcinku nie spełniają obowiązujących obecnie wymogów stawianych w "Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego" [zobacz >>>]. W związku z tym, remont tej trasy należy uznać za jeden z priorytetów w zakresie utrzymania infrastruktury rowerowej Warszawy. Dziękuję zatem za inicjatywę ujęcia tego przedsięwzięcia w planach remontowych ZDM na 2015 r.

Jednocześnie na podstawie dokonanych oględzin stwierdzam potrzebę wprowadzenia korekt przebiegu trasy w sposób dostosowujący ją do "Standardów". Dotyczy to w szczególności zwiększenia jej szerokości do 2,5 m oraz wyprostowania łuków. (...) Deklaruję wolę wsparcia Państwa przy opracowaniu rozwiązań projektowych dostosowujących istniejącą infrastrukturę do obowiązujących standardów bez zbędnej zwłoki, tak by przeprowadzić prace budowlane w III kw. 2015 r.

Dyrektor Pionu Inwestycji Zarządu Transportu Miejskiego
Łukasz Puchalski

Do wiadomości: Zielone Mazowsze