Od redakcji

Trasa tramwajowa na Kasprzaka była konsultowana z Komisją Dialogu Społecznego ds. Transportu na wcześniejszym etapie, gdy rozważano jeszcze pięć wariantów [zobacz >>>]. Od tego czasu odrzucono wariant przez Ordona oraz jeden z wariantów linii tramwajowej na całej długości ul. Kasprzaka.

Wariant zalecany przez KDS - polegający na zastąpieniu bezkolizyjnej jezdni ul. Kasprzaka torowiskiem tramwajowym - to obecnie wariant W1.

W wariancie W2 - droższym o 30 mln złotych - przewidziano dobudowanie torowiska do istniejącego tunelu obok jezdni, co ogranicza efektywność inwestycji (stanowi równoczesną zachętę do jazdy tramwajem i samochodem, zapewnia intensywny hałas na przystanku tramwajowym oraz generuje ruch wzbudzony [zobacz >>>]). Wariant W3 przewiduje odtworzenie "łamanej" trasy Kasprzaka-Prymasa-Wolska.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

Ruszają konsultacje społeczne

Spółka Tramwaje Warszawskie we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa).

Przedsięwzięcie to stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu Bemowa, Bielan z Wolą i Śródmieściem komunikacją tramwajową. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy -
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Dotychczas w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe w ul. Powstańców Śląskich: odc. ul. Górczewska - ul. Radiowa (2014 r.) i odc. pętla Nowe Bemowo - ul. Broniewskiego (2006 r.).

O konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych projektem budowy nowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka.

Podczas konsultacji społecznych będzie można zapoznać się projektem i wariantami rozwiązań podczas:
• spotkań otwartych i w punktach konsultacyjnych,
• spaceru prezentującego tą inwestycje

Harmonogram konsultacji

Zebrane w toku konsultacji stanowiska, opinie, wnioski i uwagi mają posłużyć do udoskonalenia i poprawy dotychczas przygotowanych rozwiązań, tak aby finalnie nowa trasa tramwajowa odpowiadała na potrzeby mieszkańców Warszawy i służyła wszystkim przez wiele lat.

3 warianty przebiegu trasy tramwajowej w ul. Kasprzaka

Do oceny i dyskusji w mieszkańcami przedstawiono trzy warianty różniące się od siebie rozwiązaniami technicznymi, przebiegiem, warunkami ruchu tramwajów i kosztami.

Wariant W1

Warianty W1 i W2 są rozwiązaniami zbliżonymi do siebie pod kątem przebiegu trasy. Istotne różnice występują w rejonie skrzyżowania ul. Kasprzaka / ul. Wolskiej / ul. Redutowej.

W wariancie W1 obecny bezkolizyjny przebieg jezdni ul. Kasprzaka jest zaadoptowany pod torowisko tramwajowe i przystanki powiązane z istniejącym tunelem pieszym.

W związku z tym w rejonie cerkwi pw. św. Jana Klimaka i kościoła pw. św. Wawrzyńca planowane jest nowe skrzyżowanie ul. Wolskiej z jezdnią północną ul. Kasprzaka.

Wariant W2

Wariant W2 zakłada rozbudowę wykopu i wprowadzenie tam obok jezdni torowiska. Jest to wariant droższy ze względu na konieczność rozbiórki i wzniesienia na nowo wiaduktów w ciągu ul. Wolskiej i ul. Redutowej. Ponadto, charakteryzuje się on mniejszą dostępnością dla pieszych, jednak pozostawia takie same jak obecnie warunki ruchu samochodów.

Wariant W3

Wariant W3 jest wariantem najtańszym i zarazem najkrótszym – polega on na połączeniu torowiska w ul. Kasprzaka z torowiskiem w ul. Wolskiej poprzez al. Prymasa Tysiąclecia.

Nie daje on jednak dobrych efektów ruchowych dla tramwaju – średnia prędkość podróży wyniosłaby 14 km/h. Co więcej, przebieg ten nie obejmuje swym zasięgiem intensywnie zabudowywanych terenów Odolan.

Podsumowanie

a) Wariant W1
- wstępny koszt inwestycji: 102 714 303 zł brutto,
- prędkość komunikacyjna w okresie szczytu: 24,0 km/h

b) Wariant W2:
- wstępny koszt inwestycji: 133 304 186 zł brutto,
- prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego: 24,0 km/h

c) Wariant W3:
- wstępny koszt inwestycji: 52 997 492 zł brutto,
- prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego: 14,0 km/h

Więcej informacji

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.tramwajnakasprzaka.pl (w tym przede wszystkim w zakładce "Dokumenty" na górze strony).