3. Pas czerwonej kostki biegnący przy drodze dojazdowej do parkingu P&R od zachodniej strony kończy się wysokim na ok. 10 cm krawężnikiem.