ZM/08/0436/10/US

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: rowków odpływowych (na przykładzie Krakowskiego Przedmieścia).

Na skutek interwencji m. in. prasy, krawędzie przejść dla pieszych w rejonie Krakowskiego Przedmieścia wyposażono w wykonane z kamienia płytki z wypustkami oraz zeszlifowano kamienne krawężniki na szerokości linii płytek. Działania te należy ocenić pozytywnie, podobnie, jak zachowanie, z tolerancją mniej więcej 25%, wysokości krawędzi 2 cm.

Załączona fotografia pokazuje jednak, że nawet w tych warunkach przejazd wózkiem po przejściu nie jest w pełni wygodny i bezpieczny.

Widoczny wózek zjechał łagodnie z oszlifowanego krawężnika i następnie zaklinował się na krawędzi rowka spływowego. Osoba na wózku, starszy mężczyzna, najpierw musiał zaprzeć się jedyną nogą, aby nie wypaść, następnie zaś pomagać nią z całych sił, aby pchająca go osoba dała radę poderwać wózek i przemieścić go do przodu.

Fotografia doskonale ukazuje skalę problemu. Przednie kółka tego wózka rozmiarem nie odbiegały od standardu dla tego typu pojazdów, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wózków dziecięcych. Tylko nieliczne modele, znajdujące się obecnie w użytkowaniu, mają przednie koła większe i zawieszone sprężyście.

Kilka minut wcześniej identyczną walkę stoczyła młoda kobieta, pchająca wózek z kilkuletnim chłopcem. Pojazd zaklinował się przednimi kółkami w tym samym rowku spływowym. Mimo staranności włożonej w oszlifowanie krawężnika, sytuacja ta wskazuje, że nadal nie jest to miejsce przyjazne wózkom inwalidzkim i dziecięcym. Przeprowadzony z kilkoma napotkanymi osobami wywiad potwierdził te spostrzeżenia.

W tej sytuacji należy wnosić o rezygnację z prowadzenia rowków spływowych w poprzek przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to niezbędne, wprowadzić szlifowanie obu stron rowka – krawędzi krawężnika oraz kostki (cegiełki) go ograniczającej, względnie wylanego w tym miejscu asfaltu czy innej nawierzchni. Alternatywnie można by stosować kostkę o odpowiednio zaokrąglonej krawędzi. Wprowadzenie takiej zasady np. zarządzeniem Prezydenta, jak w przypadku obowiązku stosowania asfaltu na ścieżkach rowerowych, znacząco podniosłoby komfort użytkowania przejść, bez zauważalnego zwiększania kosztów inwestycji. Powinna bowiem obowiązywać zasada, że to przejście przede wszystkim służy niezmotoryzowanym i dodatkowo pełni inne funkcje, a nie na odwrót.