l/ Należy upewnić się, czy latarnie, obecnie znajdujące się na drodze dla rowerów i w jej skrajni zostaną we wszystkich przypadkach przeniesione w miejsca zapewniające brak kolizji z ruchem rowerowym i nieutrudnianie ruchu pieszego. (Należy pamiętać, iż przeprowadzono już w Polsce sprawy sądowe, w których zarządca drogi był karany za wypadki spowodowane umieszczaniem latarni na drodze dla rowerów.) Póki co latarnie porozmieszczane są losowo -- wędrując slalomem po drodze rowerowej. Mamy nadzieję, iż jest to tylko kwestia etapu przejściowego podczas budowy.