...(podczas gdy obok jest dogodne miejsca na ich bezkolizyjne umieszczenie, co też wykorzystano w innej części tej samej inwestycji (sic!))...