e/ pośrodku przejścia pozostawiono słup energetyczny, który należało przestawić w pierwszej kolejności, zwłaszcza że jest to linia prowizoryczna, wyposażona nawet w regulację długości kabla. Słup ten, o ile w ogóle powinien istnieć, należało przenieść na pas zieleni. Niedopuszczalne jest jego pozostawienie pośrodku przejścia, do tego w linii płytek dla niewidomych.