h/ zupełnie niedopuszczalne jest zaprojektowanie wpustów deszczowych w obrębie przejścia dla pieszych. W szczelinach wpustów może utknąć obcas, kółko wózka lub laska osoby, która się na niej wspiera. Jest to tak rażący błąd projektowy, że aż trudno o komentarz. Świadczy on na pewno o nieznajomości potrzeb pieszych uczestników ruchu i podporządkowaniu wszystkich założeń projektu interesom ruchu samochodowego. Uzwględniając nachylenie terenu, wpusty te można było usytuować nawet 2 m dalej wgłąb wylotu ulicy.