j/ załamania na drodze dla rowerów, w tym niektóre pod kątem dziewięćdziesięciu stopni, świadczą o tym, że projektant i nadzorca budowy nie rozumieją, na czym polega manewr skrętu każdego pojazdu. Należy podkreślić, że przepisy zabraniają takiego sytuowania elementów pasa drogowego oraz stosowania takiej organizacji ruchu, która zmuszałaby do łamania zasad PoRD, w tym wypadku zjeżdżania na chodnik z wytyczonej drogi rowerowej.