2012.09.27: Przemarsz ul. Marszałkowską

W czwartek 27 września o godz. 15:00 Zielone Mazowsze w ramach VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej organizuje przemarsz ul. MARSZałkowską w rejonie budowanej stacji metra "Świętokrzyska". Zbiórka na skwerze przed budynkiem CH Sezam.

Obecnie piesi zmuszeni są do pokonywania ul. MARSZałkowskiej dwukrotnie ze względu na brak ciągłości chodnika. Ponadto obecna organizacja ruchu utrudnia korzystanie z przystanków tramwajowych.

W tym rejonie pieszych jest więcej niż kierowców i pasażerów samochodów. Przez niemal pół roku ul. Marszałkowska była zamknięta, więc duża część warszawskich kierowców przyzwyczaiła się do innych tras.

Nie ma powodów, aby dyskryminować pieszych na tym skrzyżowaniu poprzez oddanie dwóch pasów ruchu dla ruchu kołowego kosztem ciągu pieszego.

Piesi pomimo zakazów korzystają z tego fragmentu ulicy, aby przejść na przystanek tramwajowy lub z powrotem.

Zapraszamy wszystkich niezmotoryzowanych, aby pokazali swój sprzeciw wobec antypieszej polityki miasta, wzięli udział w przemarszu marszu po ul. MARSZałkowskiej i podpisali petycję pod wnioskiem o utworzenie ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej. Zwróćmy uwagę naszych włodarzy na problem ruchu pieszego.

2012.09.12: Pismo do ZDM i Inżyniera Ruchu

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Do: Inżynier Ruchu.

Dotyczy: zmiany organizacji ruchu w ul. Marszałkowskiej (odc. Al. Jerozolimskie - Królewska).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę organizacji ruchu polegającej na:

- Wyznaczeniu przejścia dla pieszych w poziomie jezdni w pobliżu ul. Chmielnej (zgodnie z zapisami w obowiązującym mpzp);

- Wytworzenie ciągu pieszego w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej (w rejonie ul. Świętokrzyskiej przy budowie metra);

- Przywrócenie przystanku autobusowego w rejonie "Rotundy";

- Pozostawienie wyłączonego z ruchu pasa wewnętrznego przy torowisku w ul. Marszałkowskiej.

Obecna (11 września) organizacja ruchu powoduje potrzebę dwukrotnego przejścia przez ul. Marszałkowską. Jednocześnie brak jest możliwości przejścia południowym ciągiem ul. Świętokrzyskiej, co dodatkowo utrudnia komunikację pieszą i rowerową.

W związku z planowanym w dniu 17 września otwarciem linii tramwajowej w ul. Marszałkowskiej wnosimy o poprawę ruchu pieszego w tym rejonie, np.: poprzez zawężenie do jednego pasa ruchu ul. Marszałkowskiej (w kierunku z południa na północ). Problem jest obecnie o tyle ważny, że mieszkańcy Warszawy (podatnicy) obecnie przekraczają ten fragment jezdnią (poniżej fotografia), co może spowodować niebezpieczne sytuacje i wypadek.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że przejście naziemne przez ul. Marszałkowską w rejonie ul. Chmielnej sprawdziło się. Przejście pomimo jego likwidacji w dniu 28 maja było do 9 września nieformalnym przejściem w tym rejonie bardzo obleganym (inne istniały przy ul. Złotej i ul. Sienkiewicza). Po 10 września przy zwiększonym ruchu samochodowym ludzie nadal przekraczali ten rejon w poziomie jezdni.

Przypominamy, że przejście to wyznaczone jest w obowiązującym mpzp, a także wytworzona jest specjalna nawierzchnia odznaczająca przejście dla pieszych (konflikt z przystankiem uważamy, że rozwiązać można przez przeniesienie przystanku pod Rotundę  minimalizacja przejścia z innymi przystankami).

Problem azyli dla pieszych przy linii tramwajowej proponujemy rozwiązać poprzez zawężenie jezdni ul. Marszałkowskiej na odcinku Al. Jerozolimskie - Królewska (wyłączenie z ruchu pasa wewnętrznego obu jezdni, które nie są używane w okresie przebudowy torowiska). Rozwiązanie to, przy obecnych przekroczeniach dopuszczalnych wielkości pyłów PM2,5 i PM10 w powietrzu oraz wzrostem hałasu komunikacyjnego, jest koniecznością, zwłaszcza w kontekście utrudnień na Wisłostradzie - eliminacja efektu przeniesienia ruchu z Wisłostrady na ul. Marszałkowską.

Ponadto wyrażamy żal, że pomimo przebudowy przystanków tramwajowych przy Rondzie Dmowskiego nie zostały wyznaczone przejścia naziemne dla pieszych zgodnie z obowiązującym mpzp oraz obustronne dojścia do przystanków.

Do wiadomości:

- Metro Warszawskie,

- Tramwaje Warszawskie,

- Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym,

- Zarząd Transportu Miejskiego.

Film z kwietnia 2012

Analogiczną do obecnej sytuację dyskryminacji pieszych na tym skrzyżowaniu można było obserwować w kwietniu. Uwieczniono ją na poniższym filmie.