Z przyjemnością informujemy, że wspólny projekt Zielonego Mazowsza i Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem projektu, realizowanego w okresie III 2014 - II 2016, będzie współpraca na rzecz efektywnego wdrażania zrównoważonego systemu transportowego, poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu i kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Istotnym celem będzie kontrola funkcjonowania administracji, w tym realizacji warszawskiej strategii transportowej [zobacz >>>]. Kompleksowy audyt obejmie dotychczasowe i planowane działania, co ułatwi zapobieganie zidentyfikowanym problemom w przyszłości. Projekt obejmuje również działania badawcze (raporty i ekspertyzy), szkoleniowe (podręcznik) i służące zaangażowaniu mieszkańców (wędrująca wystawa, spotkania).

Realizacja projektu z Komisją Dialogu Społecznego [zobacz >>>] pozwoli na działania nie tylko w trybie konfrontacji, lecz również współpracy: horyzontalnej (między organizacjami w KDS) i wertykalnej (między KDS i administracją). Projekt zwiększy też rolę inicjatywną KDS, pozwalając na przygotowanie własnych kompleksowych propozycji rozwiązań.