Projekt do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Żoliborz. Numer 23 na liście do głosowania.

Likwidacja zatok autobusowych w ul. Mickiewicza (przystanki Bohomolca 2 szt. i pl. Wilsona 1 szt.)

Projekt polega na likwidacji 3 zatok autobusowych przez ich zabudowę chodnikiem z krawężnikiem, autobusy będą zatrzymywały się na zewnętrznym pasie ruchu jezdni.

Lokalizacja: przystanki autobusowe Bohomolca 01 i 02, pl. Wilsona 04.

Projektodawca: Krzysztof Rytel.

Prezentacja

Prezentacja do pobrania: PDF, 2771 kB

Pełny opis

W ramach projektu zostaną wybudowane nowe krawężniki na zewnętrznej krawędzi zewnętrznych pasów ruchu i cała powierzchnia po zatokach zostanie pokryta nawierzchnią chodnikową z płyt betonowych (Bohomolca 02) lub z kostki betonowej (Bohomolca 01, pl. Wilsona 04).

Na przystanku pl. Wilsona 04 w ramach projektu zostaną zamontowane słupki blokujące między przystankiem a przejściem dla pieszych na placu wzdłuż krawędzi jezdni, gdyż parkujące na tym odcinku samochody (często także już na przystanku) blokują ruch pieszych idących ze stacji metra na przystanek, a często wyjeżdżające samochody utrudniają ruch autobusom. Słupki w rozstawie co 1,5 m - łącznie do 10 szt.

Uzasadnienie

Zatoki autobusowe we wskazanych lokalizacjach są zbędne, gdyż w przypadku ich braku autobus będzie zatrzymywał się na zewnętrznym pasie ruchu, który na sąsiednich odcinkach wykorzystywany jest do parkowania, czyli stojący autobus nie będzie blokował ruchu.

Na przystanku Bohomolca zatoki mają nieprawidłową geometrię, która uniemożliwia wjechanie autobusu. Tym bardziej, że ciężko jest wjechać (a potem wyjechać) w zatokę z drugiego pasa ruchu (najbliższy nie jest przejezdny z powodu parkowania). Często kierowcy nawet tego nie próbują. Jest to ogromne utrudnienie dla starszych, niepełnosprawnych, matek z wózkami, którzy muszą wysiadać na poziom jezdni. Tym bardziej, że przy przystanku znajduje się przychodnia na Szajnochy.

W przypadku pl. Wilsona istotne jest zabieranie przez zatokę szerokości chodnika, zwłaszcza, że gromadzą się na nim duże grupy pasażerów przychodzących ze stacji metra.

Potencjalni odbiorcy

seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi, pasażerowie, piesi, osoby na wózkach, z wózkami

Wstępny kosztorys

Powierzchnia zatok do zabudowy:
- Bohomolca 2 przystanki x 20 m dł x 3 m szer = 120 m2
- pl. Wilsona: 30 m x 3 m = 90 m2 Razem: 210 m2

Przyjęto stawkę jak dla budowy nowej drogi, a nie chodnika, ze względu na koszty rozbiórki nawierzchni drogowej oraz konieczność budowy nowego krawężnika. Za to można przyjąć, że taka stawka obejmuje już koszty projektowe. Koszt zabudowy zatok: 210 m2 x 200 zł = 42000 zł

Koszt montażu słupków blokująych przy przyst. pl. Wilsona 10 szt x 500 zł = 5000 zł

Całkowity koszt projektu 47000 zł

Dlaczego warto pozbyć się zatok?

Zatoka autobusowa szkodzi dostępności, sprawności i bezpieczeństwu transportu publicznego [zobacz >>>]. Odbiera przestrzeń pieszym.

Sprzyja urazom, ponieważ w czasie powodowanych nią manewrów skrętnych wewnątrz autobusu działają na pasażerów poprzeczne siły odśrodkowe (prostopadłe do kierunku ruchu) oraz wzdłużne przeciążenia hamowania lub przyspieszania. Rozkład tych sił ilustruje rysunek.

Kiedy Europa od lat rezygnuje z zatok przystankowych [zobacz >>>], na co pokazaliśmy mnóstwo dowodów [zobacz >>>], w Polsce mają się świetnie i są nadużywanie na wielką skalę.

Na przystankach zgłoszonych w projekcie wady i negatywny wpływ zatok widać bardzo dobrze, dlatego liczymy, że dzięki budżetowi partycypacyjnemu uda się doprowadzić do ich zabudowania. Byłby to znaczący precedens i zachęta dla innych do naprawiania otoczenia przystanku popsutego przez dogadzanie zmotoryzowanym kosztem innych grup użytkowników. Kilka poniższych migawek z przystanku pl. Wilsona 04 powinno przekonać wątpiących i niezorientowanych do poparcia tego projektu. Na zamieszczonym filmie widać całkowitą absurdalność zatok przylegających nie do pasa ruchu, lecz pasa parkowania równoległego.

Zdjęcia

Typowa scenka - nielegalnie parkujące samochody trzeba omijać z prawej nakładając drogi albo...

... przeciskać się brzegiem zatoki z lewej. Tak robi większość, często zmuszona iść po jezdni. Na tym ujęciu doskonale widać, ile miejsca zyskają piesi po likwidacji zatoki, i jak poprawią się warunki dojścia na przystanek.

Osobom idącym w taki sposób grozi uderzenie przodem lub lusterkiem autobusu. Naprawdę zastanawiające, że żadna miejska instytucja nie dostrzegła dotąd tego problemu i nie zajęła się jego rozwiązaniem.

Jakże często rozum posiadaczy wielkiego samochodu wydaje się odwrotnie proporcjonalny do rozmiarów pojazdu. Cały świat jest parkingiem...

Film