Trzy lata po wprowadzeniu pasa autobusowego na ul. Modlińskiej [zobacz >>>], w ramach Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w Warszawie. (TransEko sp.j. 2008), pokuszono się o ewaluację jego obecnego funkcjonowania. Poniżej przytaczamy najistotniejsze liczby z tego opracowania.

W wyniku wprowadzenia pasa autobusowego na ul. Modlińskiej średnia prędkość komunikacyjna autobusów w godzinie szczytu porannego wzrosła z 9 km/h do ok. 21 km/h. Czas przejazdu autobusów skrócił się na odcinku od ul. Światowida do EC Żerań średnio o ponad 10 minut (od 609 do 666 sekund). Po przemnożeniu przez liczbę pasażerów daje to sumaryczną oszczędność czasu ok. 1200 osobogodzin na godzinę szczytu porannego.

Lepsza punktualność oraz krótsze czasy przejazdu autobusów zwiększyły atrakcyjność komunikacji publicznej. W efekcie liczba pasażerów wzrosła na odcinku od Światowida do Obrazkowej o ok. 900 osób na godzinę, a na na odcinku od Obrazkowej do Żerania - o 1600 osób na godzinę.

Pas autobusowy oznacza także wymierne korzyści dla przewoźnika. Oszczędności szacowane są na 19,3 wozogodzin/godzinę szczytu. Wytyczenie pasa przyniosło zatem podobny efekt jak zakup 20 nowych autobusów.