Od redakcji

W odpowiedzi na nasz postulat poprawy bezpieczeństwa na przejściu przez Al. Jerozolimskie przy Białobrzeskiej [zobacz >>>], Inżynier Ruchu poinformował że "skrzyżowanie zostało wpisane do planu budowy sygnalizacji świetlnej" [terminu nie podano] oraz przekazał stanowisko Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

To drugie wydaje się warte przytoczenia w całości. I bez komentarza.

Pismo WRD KSP nr RDza-22289/21506/14

Do: Zastępca Dyrektora BDiK ds. Inżynierii Ruchu, Janusz Galas

Odpowiadając na pismo BD-IR-IO-OR.7226.367.2014.AZY(2) [...] uprzejmie informuję, że Wydział Ruchu Drogowego KSP dostrzegł zasadność budowy sygnalizacji świetlnej w rejonie przedmiotowego przejścia dla pieszych. Montaż wysp na obu jezdniach Al. Jerozolimskich, w naszej ocenie nie wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, natomiast wpłynie na pogorszenie przepustowości na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w Warszawie.

W Policyjnym Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji odnotowano liczbę zdarzeń drogowych w Warszawie w rejonie skrzyżowania ulicy Białobrzeskiej z Al. Jerozolimskimi w Warszawie:

* rok 2012
2 wypadki 1 osoba zabita (pieszy 1 osoba ranna (pieszy) (przyczyna nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych)

* rok 2013 r
1 kolizja (przyczyna nie udzielenie pierwszeństwa),

* rok 2014
1 kolizja (przyczyna prędkość).

Nadmieniam, że policjanci WRD KSP w miarę posiadanych sił środków obejmują nadzorem ww. rejon w toku normalnej służby.

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Paweł Mąkol

[Pogrubienie od redakcji.]