Miasto planuje w najbliższych latach budowę ulicy Nowokabackiej łączącej Ursynów z Wilanowem na wysokości Lasu Kabackiego. Pierwsza wersja projektu zakłada przewymiarowaną jezdnię i drogę dla rowerów zmieniającą strony ulicy, jednak błędy te można łatwo naprawić. Liczymy na to, że do następnej wersji projektu będzie już znacznie mniej uwag.

Uwagi do projektu

Nawiązując do przekazanego w drugiej połowie lipca projektu budowy ul. Nowokabackiej, przekazujemy uwagi Zielonego Mazowsza:

1) Negatywnie opiniujemy projekt, w którym droga dla rowerów prowadzona jest raz po północnej stronie, raz po południowej stronie jezdni. Droga dla rowerów powinna zostać przeprowadzona na całej długości po tej samej lub po obu stronach jezdni. Przestrzeń na ten cel można pozyskać stosując bezpieczną szerokość pasów ruchu (3,0m) zamiast przewidzianej w projekcie (3,5m), która skłaniać będzie do rozwijania niebezpiecznych prędkości, a przez to generowania nadmiernego hałasu.

2) Pasy ruchu samochodowego powinny zostać zwężone do szerokości 3,0m również w przypadku decyzji o poprowadzeniu drogi dla rowerów po jednej stronie jezdni. Ulica Nowokabacka jako ulica zbiorcza będzie ulicą o prędkości dopuszczalnej 50 km/h (taka też powinna być przyjęta prędkość miarodajna). Zgodnie z tabelą 2.1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), dla ulic o prędkości dopuszczalnej 60 km/h i niższej zalecana jest szerokość pasa ruchu 3,0 m. Szerokość 3,5 zalecana jest dla dróg, na których kierowcy mają jeździć >60 km/h.

Zwężenie pasów poza poprawą bezpieczeństwa pozwoli na wygospodarowanie przestrzeni na obustronną drogę dla rowerów lub jednostronną drogę poprowadzoną konsekwentnie po jednej stronie ulicy i zieleń przyuliczną (szpaler drzew).

3) W miejscach, gdzie chodnik ma 1,5m powinien on również zostać poszerzony do min. 2,0m. Połączenia Ursynowa z Wilanowem, zwłaszcza w okolicach Lasu Kabackiego, są często wykorzystywane przez pieszych. Najniższa dopuszczalna szerokość chodnika, możliwa do zastosowania w miejscach, gdzie piesi pojawiają się sporadycznie, jest w tym wypadku nieadekwatna.

4) Dwupasowy przekrój jezdni na wylotach z ronda jest niebezpieczny dla pieszych. Rozwiązaniem korzystniejszym jest rondo o jednopasmowe z wylotami o szerokości jednego pasa. Pozwoli to uniknąć sytuacji wyprzedzania pojazdów zatrzymujących się przed przejściem dla pieszych na zjeździe z ronda, jak też rozwiąże problem zatok autobusowych, czyniąc je zbędnymi.

5) Negatywnie opiniujemy sposób włączenia drogi dla rowerów w drogę serwisową przy ul. Drewny po południowej stronie skrzyżowania. Proponowane rozwiązanie odbiera rowerzystom (stanowiącym ok. 90% ruchu w tej relacji) pierwszeństwo na wlocie w jezdnię techniczną. Sugerowane rozwiązanie to skrzyżowanie w formie litery "T" z nakazem ustąpienia pierwszeństwa i skrętu w prawo dla wjeżdżających z jezdni i pierwszeństwem dla rowerzystów poruszających się wzdłuż ul. Drewny. Takie rozwiązanie uspokoi ruch. Dodatkowym elementem uspokajającym mogłoby być zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych.Wątpliwości budzi jednak projektowanie w ogóle wjazdu z jezdni na ciąg pieszo-rowerowy, na którym zakazany jest ruch samochodowy.

6) Na schemacie nie zaznaczono promienia skrętu drogi dla rowerów po wschodniej stronie przejazdu rowerowego przez południowe ramię ronda na skrzyżowaniu z al. Rzeczypospolitej. Rysunek schematu sugeruje, że jest on niezgodny z obowiązującymi standardami. Dodatkową przestrzeń na jego złagodzenie można pozyskać poprzez zwężenie wlotu na rondo.

7) Droga zbiorcza nie powinna generować hałasu wymagającego ustawienia ekranów akustycznych. Emisja hałasu powinna zostać ponownie przeanalizowana po wprowadzeniu korekt w projekcie, w tym ograniczeniu szerokości pasów ruchu.

8) Ekrany akustyczne zostały ustawione w sposób ograniczający widoczność na skrzyżowaniach, w tym na przejściu dla pieszych przy przystanku za skrzyżowaniem z ul. Rosnowskiego oraz przejściu i przejeździe przez południowy wlot ronda.

9) Zejście z wiaduktu po stronie północnej na ciąg pieszo-rowerowy powinno zostać wyposażone w pochylnię umożliwiającą pokonanie różnicy poziomów osobom o ograniczonej zdolności poruszania się. Alternatywnym rozwiązaniem jest wytyczenie przejścia dla pieszych na poziomie sąsiednich przystanków autobusowych.

10) Wątpliwości budzi zachowanie skrajni drogi dla rowerów przy słupach sygnalizacji świetlnej.