SRN/08/0425/01/MS

Do: Urząd Dzielnicy Ursynów.

Dotyczy: przebudowy ulicy Nowoursynowskiej.

Nawierzchnia

Nawiązując do dostępnych w dzisiejszej „Gazecie Stołecznej” informacji, że przebudowa drugiej części ulicy Nowoursynowskiej została opóźniona do 2011 roku, wnosimy o uwzględnienie w jej realizacji zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy, nakazującego budowę dróg rowerowych w technologii nawierzchni asfaltowej. Powstały wskutek opóźnienia czas przed rozpoczęciem budowy drugiego odcinka powinien w pełni wystarczyć na zmodyfikowanie projektu w taki sposób, aby był zgodny z obowiązującym prawem i pozwolił uniknąć wykorzystywania uciążliwej dla rowerzystów kostki brukowej.

Spójność sieci

Wnosimy również o połączenie wybudowanego już odcinka ścieżki z istniejącą infrastrukturą. Aby osiągnąć ten cel, wystarczy wybudować brakujący 250-metrowy odcinek wzdłuż ulicy Ciszewskiego oraz wytyczyć przejazd dla rowerów przez ulicę Ciszewskiego. Aktualne zakończenie ścieżki (zakręt pod kątem prostym przed skrzyżowaniem z Ciszewskiego) czyni ją nie tylko niewygodną, ale i niebezpieczną, jako że rowerzysta chcący wjechać na ścieżkę, musi skręcać pod kątem prostym na przejściu dla pieszych.

Mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną możliwie najszybciej uwzględnione, tak aby nowe odcinki ścieżek na Ursynowie mogły stanowić funkcjonalną część istniejącej ursynowskiej sieci, a nie powtarzać błędy widoczne w innych częściach miasta.

Na szczęście w tym miejscu ustawiono już słupki. Miejmy nadzieję, że w sprawie nielegalnego parkowanie nie trzebą będzie pisać żadnych pism.

Odpowiedzi

Na Nowoursynowskiej będzie asfalt: [zobacz >>>]

Na Ciszewskiego potrzebne są pieniądze: [zobacz >>>]