Pismo z Urzędu Dzielnicy Ursynów

Warszawa, 20.06.2008 r.

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.

W odpowiedzi na Pana pismo nr SRN/08/0425/02/MS z dnia 11.06.2008 r. oraz w nawiązaniu do pisma nr SRN/08/0425/01/MS [zobacz >>>] z dnia 22.04.2008 r. informujemy, że zarządzenie nr 380/2007 z dnia 25.04.2007 r. Prezydenta m. st. Warszawy [zobacz >>>] jest stosowane w m. st. Warszawie i Dzielnica Ursynów też jest zobligowana do jego stosowania.

W tej sytuacji Pana wniosek o uwzględnienie powyższego zarządzenia w realizacji drugiego odcinka ul. Nowoursynowskiej jest bezprzedmiotowy. Jednocześnie przypominamy, że geometria ul. Nowoursynowskiej od ul. Ciszewskiego do ul. Dolina Służewiecka wraz ze ścieżką rowerową była konsultowana z „Zielonym Mazowszem" na etapie przygotowania dokumentacji projektowej w 2005 r. [zobacz >>>] oraz uzyskała pozytywne opinie komunikacyjne zarówno ZDM jak i Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.

W br. została zlecona aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy na odc. ul. Chłapowskiego - ul. Dolina Służewiecka, zaś autor opracowania otrzymał zarządzenie Pani Prezydent.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów, Leszek Ciurzyński

Od redakcji

Biorąc pod uwagę fakt, że w przytoczonych konsultacjach nie tylko braliśmy udział, ale postulowaliśmy dwa lata temu zastosowanie asfaltu zamiast kostki, [zobacz >>>] wydaje się, że nasze pismo ma swoje uzasadnienie. Poza asfaltem postulowaliśmy m.in. zakręty na skrzyżowaniach o promieniu łuku nie mniejszym niż 4m. Zastosowane przy ulicy Ciszewskiego zakręty nie mają mniejszych łuków tylko z tego powodu, że są kątami prostymi i łuków nie mają w ogóle.

Niemniej, należy się cieszyć, że Ursynów zamierza się stosować przynajmniej do trzeciego punktu przytoczonego rozporządzenia i druga połowa nowej ścieżki będzie już asfaltowa.