Nowy Świat-Świętokrzyska na trzy

Od wtorku zamknięto dla pieszych zachodnie ramię skrzyżowania Nowy Świat - Świętokrzyska w celu budowy stacji metra. W środku sezonu turystycznego na reprezentacyjnym deptaku nakazano turystom, zamiast przechodzić bezkolizyjnie przez zamknięte ramie skrzyżowania, zwiedzać pozostałe trzy ramiona i pokonywać uciążliwe światła dla pieszych (od blisko roku uruchamiane na kierunku wzdłuż Traktu Królewskiego na przycisk!) Co więcej, zmuszanie pieszych do dodatkowego przekraczania jezdni to zwiększanie ryzyko wypadku (mimo świateł - ze względu na relacje skrętne).

To co teraz, to jednak nic w stosunku do tego co będzie się tu działo po wakacjach kiedy przez zamknięte obecnie ramię skrzyżowania przechodzi około 5000 osób na godzinę. Czy drogowcy zawsze muszą utrudniać pieszym życie i sztucznie stwarzać dla nich dodatkowe zagrożenia?

Na zdjęciu od strony północnej (od Uniwersytetu) widać, że dla pieszych został jeden metr i to wystarczy by ludzie próbowali i tak przechodzić tam, gdzie postawiono zakaz ruchu pieszych.

Tymczasem po drugiej stronie płotu pozostało jeszcze dużo miejsca, które można by oddać pieszym, aby mogli przejść wzdłuż Traktu Królewskiego nie pokonując świateł.

Widok z drugiej strony (w kierunku Uniwersytetu) pokazuje, że znacznie więcej miejsca dla pieszych zabrała droga techniczna dla pojazdów budowy, którą zastawiono płotem aż po tarczę skrzyżowania. Czy codziennie będzie na niej aż taki ruch, aby nie mogli przechodzić tędy piesi?

Zabrano samochodom, ale nie oddano pieszym. Pas do lewoskrętu z Nowego Światu w Świętokrzyską i fragment skrzyżowania zagrodzono, podczas gdy ta przestrzeń mogłaby w części służyć pieszym, aby umożliwić przejście wzdłuż zachodniego ramiona skrzyżowania.

Po raz kolejny w trakcie stołecznych remontów pieszy okazał się pariasem, a nie VIP-em. Czas to zmienić!

Jeśli denerwuje Cię ta organizacja ruchu, napisz do urzędu miasta, aby udostępniono dla pieszych zachodnie ramię skrzyżowania Nowy Świat - Świętokrzyska na czas budowy metra. Przykładowy tekst listu poniżej:

Przykładowy list

Szanowni Państwo,

Wnioskuję o natychmiastowe przywrócenie przejścia przez zachodnie ramię skrzyżowania Nowy Świat-Świętokrzyska, mimo toczącej się budowy stacji metra. Skrzyżowanie jest wystarczająco duże, aby wygospodarować 3-4 metry szerokości przejścia dla pieszych wzdłuż płotu budowy metra. Za płotem nie widać także, aby brakowało przestrzeni do prowadzenia prac budowlanych. Zagrodzenie przejście w formie jaka jest obecnie zmusza wielu pieszych poruszających się wzdłuż reprezentacyjnego miejskiego deptaka do przechodzenia przez trzy ramiona skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, co jest bardzo uciążliwe. Jednocześnie wielu pieszych i tak obecnie woli ryzykować przejście w zagrodzonym miejscu, co rodzi sytuacje niebezpieczne. Mam dość dyskryminacji pieszych w śródmieściu Warszawy, gdzie jest ich znacznie więcej niż kierowców. W mieście pieszy powinien być VIP-em, a nie pariasem.

Z poważaniem,

(Skróty i redakcja własna dozwolone).

List należy wysłać przynajmniej na następujące adresy:

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym: koordynacja@um.warszawa.pl, bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/KI/

Biuro Inżyniera Ruchu: sekretariat.ir@um.warszawa.pl, bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/BD/

Metro Warszawskie sp z o.o., info@metro.waw.pl, www.metro.waw.pl/kontakt.html

Zarząd Transportu Miejskiego, ztm@ztm.waw.pl , www.ztm.waw.pl/?c=115&l=1 , ztm.bip.um.warszawa.pl