Często pozostawianie samochodów w strefie płatnego parkowania odbywa się poza wyznaczonymi miejscami - przy przejściach dla pieszych, na chodnikach i trawnikach. Obecne zapisy ust. 1. powodują, że pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym jest obecnie wymówką przed wnoszeniem opłaty i tą furtkę prawną należy zamknąć.