2. W ustawie powinna zostać uwzględniona nowelizacja Art. 144. § 1 kodeksu wykroczeń, tak by jednoznacznie zakazane zostało parkowanie na trawnikach.