3 złote to za mało!

Trzy złote za godzinę parkowania w Strefie Parkowania Płatnego Niestrzeżonego w Warszawie to za mało, jak pokazuje nasz najnowszy raport wykonany w ramach projektu Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.

Działania lokalne

Aby można było łatwiej znaleźć miejsce do parkowania w śródmieściu, a piesi mogli swobodnie chodzić po chodnikach oprócz podwyższenia opłat konieczne jest co najmniej:

- znacznie lepsze zapobieganie parkowaniu niezgodnemu z przepisami, zwłaszcza poza miejscami do parkowania wyznaczonymi w strefie, poprzez stosowanie fizycznych barier zapobiegających nieprawidłowemu parkowaniu;

- zwiększona kontrola pobierania opłat i egzekucja kar przez służby miejskie;

- lepsze zarządzanie strefą parkowania poprzez zróżnicowanie opłat w różnych jej rejonach, powiększenie zasięgu strefy;

- budowa parkingów kubaturowych i stopniowe równoczesne eliminowanie miejsc do parkowania na ulicach, zwłaszcza na chodnikach;

- przeznaczenie przychodów z opłat za parkowanie na porządkowanie parkowania w mieście służące przywracaniu przestrzeni publicznych pieszym oraz na lepszą komunikację publiczną.

Powyższe postulaty to tylko fragment większego zbioru zadań, jakie stoją przed władzami miasta do wykonania w związku z wynikami raportu.

- W Warszawie na 100 miejsc parkingowych w ulicy przypada około 118 samochodów.

- Około 30% samochodów jest zaparkowanych niezgodnie z przepisami. Z tych 30% niecały 1% otrzymuje mandaty od Straży Miejskiej.

- Obecnie w Warszawie odholowywane na koszt właściciela są 2-3 samochody dziennie, podczas gdy badanie wykonane jednego dnia na 5% powierzchni SPPN wykazało dziesięciokrotnie większą liczbę samochodów kwalifikujących się do odholowania.

- 30% kierowców w strefie SPPN parkuje za darmo lub nie uiszcza opłaty za cały okres parkowania. Powoduje to straty w kasie miasta rzędu 95 tys. złotych dziennie, ok. 2 milionow złotych miesięcznie i ok. 24 milionów rocznie. Z tych 30% niepłacących tylko ok. 2% otrzymuje mandaty od służb kontrolnych Wydziału Parkowania ZDM.

- Podniesienie stawki za parkowanie do 3 zł poprawi sytuację z parkowaniem w Śródmieściu Warszawy bardzo nieznacznie, bo parkowanie nadal będzie stosunkowo tanie w stosunku do zarobków Warszawiaków.

Raport skierowaliśmy do Biura Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy, Wydziału Parkowania ZDM, Straży Miejskiej i Zarządu Terenów Publicznych z prośbą o opinię. Prosimy śledzić naszą witrynę. Odpowiedzi na raport, jeśli nadejdą będziemy systematycznie upubliczniać: [zobacz >>>].

Prawo krajowe

Oprócz rekomendacji dla władz miasta niezwykle istotne wydają się dwie rekomendacje dla rządu i parlamentarzystów.

Po pierwsze, konieczne jest usunięcie ustawowego ograniczenia wysokości opłat za parkowanie w miastach (obecnie maksymalna stawka wynosi 3 zł) lub wprowadzenie mechanizmu jej corocznej rewaloryzacji o stopę inflacji.

Po drugie, należy w horyzoncie kilkuletnim zmienić przepisy dotyczące parkowania tak, aby całkowicie zakazane było parkowanie na chodnikach. Wraz z taką zapowiedzią powinno się uruchomić program finansowy umożliwiający miastom przynajmniej częściowe dostosowanie się do nowych przepisów, przed ich wejściem w życie.

Pobierz raport

1. raport o płatnym parkowaniu niestrzeżonym w Warszawie: PDF, 3016 kB

2. raport z 2009 r.: [zobacz >>>]