Po przebudowie w proponowanym przez ZDM kształcie centrum miasta pozostałoby czarną dziurą komunikacji pieszej, z odległościami rzędu 1,5 km między najbliższymi przejściami dla pieszych.