3 czerwca w Sejmie odbyło się drugie spotkanie Parlamentarnej Grupy Rowerowej i inicjatywy Miasta dla Rowerów - tym razem z przedstawicielami rządu. W spotkaniu na zaproszenie pani poseł Ewy Wolak udział wzięli m.in.: wiceminister transportu, pan Tadeusz Jarmuziewicz, wiceminister sportu, pani Katarzyna Sobierajska, oraz Komendant Główny Policji, nadinspektor Andrzej Matejuk.

W trakcie spotkania omówiono propozycje zmian przepisów i przekazano je wiceministrowi Tadeuszowi Jarmuziewiczowi. Są to:

- propozycja zmian w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym PDF, 188 kB, uzasadnienie: PDF, 200 kB,

- propozycja zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia PDF, 178 kB,

- propozycja zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie PDF, 201 kB,

- propozycja zmian w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych PDF, 199 kB,

- propozycja wycofania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, czyli przywrócenia stanu prawnego sprzed 2003 roku, kiedy załączniki tego rozporządzenia stanowiły jedynie wytyczne projektowania (nie były częścią obowiązującego w Polsce prawa) oraz zmian w załącznikach do tego rozporządzenia - 1, 2 i 4: PDF, 277 kB, a także 3: PDF, 228 kB.

Powyższe propozycje zostały przygotowane przez zespół Miast dla rowerów (między innymi Aleksander Buczyński, dr Michał Beim, dr Andrzej Billert, Cezary Grochowski, Marcin Hyła, dr inż. Jeremi Rychlewski) oraz szereg innych osób, włączających się w proces konsultacji. Wszystkim ogromnie dziękujemy.

Teraz propozycje zostaną przeanalizowane przez stronę rządową. Datę następnego spotkania ustalono na 12 czerwca.