BD-KS/WW/0117-128/6509/07

Dot.: Zagrożenia pieszych na przystanku autobusowym P1. Wilsona 02 przy Słowackiego [zobacz >>>]

Biuro Drogownictwa i Komunikacji potwierdza, ze na wyżej wymienionym przystanku obserwuje się bardzo nasilony ruch pasażerów. Nie jest to jedyny przypadek w rejonie pl. Wilsona. Równie przeciążone są przystanki na ul. Słowackiego:

- po zachodniej stronie ulicy przed pl. Wilsona,

- przed pl. Wilsona od południa w rejonie Parku Żeromskiego.

Radykalna poprawa warunków dla pasażerów linii autobusowych na pl. Wilsona i w jego rejonie nastąpi po uruchomieniu pętli autobusowej przy ul. Włościańskiej, która, odciąży od ruchu autobusowego Pl. Wilsona. Powinno to nastąpić w roku 2008.

Likwidacja zatoki autobusowej na przystanku pl. Wilsona 02 i zorganizowanie tego przystanku na jednym z dwóch pasów ruchu wymagałoby przeprowadzenia analizy wpływu tego zabiegu na przepustowość ul. Słowackiego w szczytowych porach dnia. Zwrócić również należy uwagę na trudne do przewidzenia obecnie konsekwencje ograniczenia przepustowości ul. Słowackiego przez zatrzymujące się na pasie ruchu autobusy w czasie spodziewanych ograniczeń i utrudnień w ruchu w okresie prac prowadzonych przy budowie Mostu Krasińskiego.

Zatwierdzony w roku 2007 przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy projekt organizacji ruchu na ulicy Słowackiego związany z budową tunelu metra pomiędzy stacją Marymont i stacją Słodowiec przewiduje uruchomienie przystanków autobusowych na wiadukcie ul. Słowackiego nad Trasą AK. Sądzimy, ze projekt ten zostanie zrealizowany najpóźniej w początku 2008 roku.

Stanisław Szweycer
zastępca dyrektora

Do wiadomości:

1. Zarząd Transportu Miejskiego

2. Zarząd Dróg Miejskich

Szczęśliwy finał sprawy

[zobacz >>>]