Póki co jednak przestrzeń ta jest w dużej mierze monofunkcyjna - służy przede wszystkim generowaniu ruchu samochodowego, a przy okazji spalin i hałasu. Warunki ruchu rowerowego trafnie symbolizują dwie drogi dla rowerów, kończące się ślepo przed placem - w al. Szucha i przy Puławskiej. Warunki ruchu pieszego nie są lepsze, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości przestrzeni.