Za rogatkami stanowiącymi niegdyś granicę Warszawy rozlewa się obecnie morze asfaltu, z siedmioma pasami w jednym kierunku (na północ).

Jest to tym bardziej zastanawiające, że od południa (Puławską) do placu prowadzi półtora pasa ruchu: jeden na wprost (drugi pojawia się tuż przed przejściem dla pieszych) i jeden do jazdy na wprost lub skrętu w prawo w Waryńskiego. Ta druga ulica została wybudowana, by nie prowadzić intensywnego ruchu samochodowego przez place Unii i Zbawiciela oraz umożliwić przekształcenie Marszałkowskiej w atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Póki co jednak przestrzeń ta jest w dużej mierze monofunkcyjna - służy przede wszystkim generowaniu ruchu samochodowego, a przy okazji spalin i hałasu. Warunki ruchu rowerowego trafnie symbolizują dwie drogi dla rowerów, kończące się ślepo przed placem - w al. Szucha i przy Puławskiej. Warunki ruchu pieszego nie są lepsze, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości przestrzeni.

Dlatego plac Unii Lubelskiej wymaga gruntownej modernizacji. Przedstawiamy naszą koncepcję placu jako atrakcyjnej przestrzeni wielofunkcyjnej.

Przywrócenie formy ronda pozwoli na efektywną obsługę wszystkich relacji, bez niepotrzebnego stania na światłach.

Wyniesienie przejść na ulicach lokalnych oraz uniemożliwienie wyprzedzania na przejściach przez zjazdy z ronda zapewni bezpieczeństwo i dobre warunki ruchu pieszym.

Znormalizowanie przekroju przyległych jezdni lokalnych (Bagateli, Klonowej) stworzy dość miejsca zarówno na miejsca parkingowe, jak i szpalery drzew i wygodne chodniki.

Lekkie przesunięcie torowiska pozwoli lepiej wykorzystać jezdnię serwisową Puławskiej oraz wytworzyć miejsce na drzewa, szeroki chodnik, infrastrukturę rowerową i miejsca parkingowe.

Przekształcenie placu znacząco ułatwiłoby realizację odkładanego od kilku lat wyznaczenie kontrapasa na Marszałkowskiej, przy okazji znacząco ułatwiając ruch pieszy.

Nie byłoby już potrzeby stania na czerwonym przy pustej jezdni.

Możliwe byłoby również wygodne przechodzenie przez al. Szucha.

Dwa pasy na wlocie ronda stanowią dobry kompromis między wygoda kierowców a pieszych - kierowca bowiem i tak musi zwolnić przed wjechaniem na rondo.

Ograniczenie przekroju ul. Boya-Żeleńskiego pozwoli na wyznaczenie drogi dla rowerów, poprawę widoczności pieszych, brak konieczności chodzenia wokół rogatki, oraz wyznaczenie pasa do parkowania po północnej stronie ulicy.

Dostępna przestrzeń powinna być wykorzystana do różnych celów, umożliwiając zarówno wygodne poruszanie się, jak i inne formy spędzania czasu. Na wizualizacji teren zielony między Puławską i Klonową uzupełniony o siłownię plenerową.

Widok od strony Polnej.

Widok na wyjazd z Polnej - stan obecny.

Na środku placu, jak też wokół jezdni, znajdzie się miejsce na zieleń. Na wizualizacji przewrotnie przywrócono Pomnik Lotnika do przedwojennej lokalizacji. Nie jest to element konieczny, ale na pewno konieczne są gruntowne zmiany, by plac Unii Lubelskiej stał się placem na miarę stolicy państwa Unii Europejskiej.