W związku z budową metra zamknięty został odcinek ulicy Kasprowicza. Początek objazdu wypada przy ulicy Podczaszyńskiego.

Nasi wspaniali drogowcy nie zastanawiając się wcale postawili znak objazdu centralnie na przejeździe dla rowerów.

Podobny przykład można znaleźć jadąc tą samą ścieżką w kierunku ul. Broniewskiego - przy ulicy Magiera prowadzony jest remont chodnika, również kosztem ścieżki rowerowej.

Prawie w tym samym miejscu kolejny przykład remontu (tym razem jezdni) przerywającego ciągłość trasy rowerowej.