Z cyklu odpowiedzi na interpelacje rowerowe radnego Dominiaka:

Odpowiedź na interpelacje

Warszawa, 14.10.2008

Do: Pan Bartosz Dominiak, Radny Miasta Stołecznego Warszawy.

W odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące nienormatywnych wysokości krawężników na drodze rowerowej przy ul. Poleczki, informuję, że wydałam Zarządowi Miejskich Inwestycji Drogowych polecenie doprowadzenia wzmiankowanej ścieżki rowerowej do stanu zgodnego z przepisami - w ramach gwarancji, na koszt wykonawcy.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz