Do: Zarząd Transportu Miejskiego.

Szanowni Państwo,

Pragnę zwrócić uwagę na nieprawidłowości, jakie można zaobserwować na niektórych przystankach wzdłuż linii tramwaju 21 po praskiej stronie.

1. Na przystanku tramwajowym Zieleniecka 08 po opadach deszczu połowę przestrzeni dla pasażerów zajmuje ogromna kałuża. Spora przestrzeń znacznie się wówczas zawęża, co powoduje niepotrzebne utrudnienie dla podróżnych. Kałuże stwarzają też zagrożenie uszkodzeń ciała i wpadnięcia pod tramwaj w okresie mrozów.

2. Przystanek Ząbkowska 04 jest długi, liczy ok. 60 metrów. Można do niego dojść tylko przejściem podziemnym pod Targową. Na przystanku stoją dwie wiaty, przy czym rozkład jazdy znajduje się nie w tej bliższej, ale w skrajnej, oddalonej od wyjścia z podziemia o ok. 40-50 m. Już samo usytuowanie wiaty w takim oddaleniu budzi spore wątpliwości, jednak umieszczanie w niej ważnych dla pasażerów informacji i zmuszenie ich do nadkładania drogi jest niedopuszczalnym i niczym nie uzasadnionym utrudnieniem.

3. Przystanek Ratuszowa ZOO 02 został niedawno wyremontowany i przedłużony tak, aby mogły stanąć przy nim dwa składy. Cóż z tego, skoro nie pomyślano o przeniesieniu szafki elektrycznej poza peron przystanku. Obecnie stoi ona niemal w połowie szerokości peronu, a po obu jej stronach pozostaje zbyt mało miejsca dla bezpiecznego poruszania się pasażerów. Tworzy to zagrożenie dla osób wysiadających z tramwaju, tym bardziej dla obarczonych wózkiem czy większymi zakupami. Obecny stan jest też niedopuszczalny ze względu na osoby niepełnosprawne i niedowidzące.

Ponadto przedłużonego znacznie przystanku nie skomunikowano od strony północnej z istniejącym tam nieopodal chodnikiem i przejściem dla pieszych przez ul. Jagiellońską.

Wnoszę o jak najszybsze usunięcie wymienionych wyżej nieprawidłowości, co przyczyni się do poprawy warunków podróży na tej linii.

Z poważaniem,

Karolina Krajewska

Do wiadomości: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.