Wstęp

Po roku przerzucania się pismami z Inżynierem Ruchu na temat uzupełnienia centrum miasta o przejścia naziemne przynajmniej na wlotach skrzyżowania [zobacz >>>], sprawdzimy czy Inżynier Ruchu zastosuje się do niedawno przyjętej Strategii Transportowej miasta [zobacz >>>], czy też nadal będzie dążył do utrzymania priorytetu dla samochodów w centrum miasta.

Pismo do Inżyniera Ruchu (SRN/09/0443/05/MS)

Dotyczy: dojść do przystanków tramwajowych na rondzie Dmowskiego.

Nawiązując do pisma BD-IR-IS-LST-5512-29-2-09 i w związku z przyjęciem przez Radę m.st. Warszawy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku [zobacz >>>], ponawiamy wniosek o uzupełnienie układu komunikacyjnego ronda Dmowskiego o przejścia naziemne do przystanków tramwajowych.

Dokument przyjęty przez Radę miasta jednoznacznie określa konieczność uzupełniania rozwiązań utrudniających ruch pieszy i rowerowy o rozwiązania funkcjonalne dla wszystkich użytkownikow ruchu. W tabeli 25 wśród środków realizacji polityki transportowej przewidziano "Eliminowanie barier komunikacyjnych dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym poprzez uzupełnianie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (nowych i zastępujących kładki i tunele)." Jest to środek służący realizacji bezwzględnej większości celów ustanowionych przez Strategię i tym samym powinien być traktowany priorytetowo.

Cel ten został dalej rozwinięty w opisie Zadania 7 pt. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu indywidualnym w strefie śródmiejskiej Warszawy i innych wybranych obszarach miasta. (Zwracamy uwagę, że tytuł ten jednoznacznie określa, jakie powinno być stanowisko Urzędu miasta w przypadku konfliktu zbytniego natężenia ruchu samochodowego z ruchem pieszym – dążenie do ograniczania ruchu samochodowego.) Cytujemy stosowny fragment poniżej:

W strefie I promowany będzie ruch pieszy i rowerowy z jednoczesnym wprowadzaniem ograniczeń w ruchu dla samochodów (...). Będzie to oznaczać m.in. wyłączanie wybranych ulic z ruchu samochodowego, wyznaczanie naziemnych przejść dla pieszych (takze w miejscach gdzie obecnie funkcjonują przejścia podziemne) oraz ograniczanie liczby miejsc postojowych dla samochodów.

Wreszcie, wśród kryteriów oceny realizacji Strategii, wymieniony jest wskaźnik liczby skrzyżowań pozbawionych przejść dla pieszych na poziomie jezdni, na których takie przejścia zostały przywrócone oraz liczba wytyczonych nowych przejść dla pieszych. Wszystko to jednoznacznie określa stanowisko Rady miasta w tym zakresie. Jako że realizacja Strategii została powierzona Prezydentowi, a tym samym Urzędowi miasta, liczymy na szybką i pozytywną reakcję.