Można też na to spojrzeć z innej strony: przejścia z dwóch stron pozwalają rozmieścić przystanki rzadziej przy zachowaniu takich samych odległości dojścia pieszego. Przykładowo aby zapewnić drogę dojścia do celów wzdłuż ulicy, którą jedzie tramwaj, nie dłuższą niż 250 m, przy przejściach jednostronnych trzeba rozmieścić przystanki co 410 m; przy przejściach dwustronnych wystarczy rozmieszczenie co 480 m. Oczywiście nie zawsze układ skrzyżowań i celów podróży pozwala na taką elastyczność, ale konsekwentne stosowania zasady dojść dwustronnych pozwoliłoby ograniczyć liczbę przystanków o 10-15%, skracając czas jazdy.