Przejścia naziemne znajdują się zarówno bezpośrednio nad przejściem podziemnym jak i na drugim krańcu przystanku - 50 m dalej.