Co więcej, oprócz tych dwóch, w pas dzielący prowadzi jeszcze trzecie przejście przez jezdnię zachodnią, zapewniające bezpośredni dostęp do przystanku od strony kościoła. Niemcy nie boją się prowadzić przejść "po skosie" - jeśli skraca to drogę ruchu pieszego, to i tak piesi będą chodzić po skosie.