3 Kolory dla samochodów, 1 dla niezmotoryzowanych

Niedawno zadzwonił do nas mieszkaniec z informacją o braku możliwości legalnego zejścia z jednego z warszawskich megaskrzyżowań poza godzinami szczytu. Na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej i Czerniakowskiej zielone dla pieszych nie zapalało się w ogóle, pomimo naciskania przycisków i pomimo zielonego dla jadących równolegle samochodów. Wizja w terenie potwierdziła, że światła zostały ustawione przy założeniu, że pieszemu nie spieszy się wieczorami czy w święta, więc może spokojnie przeczekać kilka(naście) minut, wpatrując się w zmieniające się światła samochodowe. Dziwnym trafem, napotkani oczekujący w końcu tracili cierpliwość. Innym słowem, raz jeszcze przyciski zostały wykorzystane do wpajania przyzwyczajenia, że nie ma sensu zwracać uwagi na światła [zobacz >>>]. A wystarczyłoby zapewnić, że zielone dla pieszych będzie się zapalać za każdym razem, gdy zapala się równoległe zielone dla samochodów.

Przy okazji zgłosiliśmy inne nieprawidłowości na skrzyżowaniu, takie jak brak nawet placebo w postaci przycisku dla rowerzystów jadących w kierunku Wilanowa (mogą co najwyżej oprzeć się o słup sygnalizacji i czekać) oraz uskoki na przejściach i przejazdach.

Ostatnio naprawianie uskoków idzie coraz sprawniej (gorzej z zapobieganiem ich powstawaniu). Pojawiły się również pierwsze automatyczne wykrywacze pieszych oczekujących na zielone. Liczymy zatem, że i w tym przypadku przejścia i przejazdy zostaną dostosowane do bardziej współczesnych standardów.

Korespondencja

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich ws. detekcji

MDL-15-0254-01-MS

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r.

W związku ze zweryfikowanymi w terenie zgłoszeniami od mieszkańców, proszę o naprawienie nieprawidłowości w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej. Skutkują one brakiem możliwości przedostania się przez skrzyżowanie.

Obecnie piesi i rowerzyści chcący przejść przez skrzyżowanie w okresach pozaszczytowych (wieczorami, w weekendy, w święta) muszą przechodzić na czerwonym świetle (nie otrzymują w ogóle zielonego) lub muszą czekać przez kilka cykli sygnalizacji, niezależnie od tego, czy naciskali przyciski dla pieszych czy nie.

Jest to sytuacja niezgodna z prawem, w tym zwłaszcza rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, które jednoznacznie wskazuje, że cykl sygnalizacji musi zapewniać „każdemu z uczestników ruchu co najmniej jednokrotne otrzymanie sygnału zielonego”.

Tymczasem w ww. porach dnia i tygodnia światła dla pieszych nie zapalają się pomimo przemijania kolejnych cykli sygnalizacji dla równoległych i poprzecznych jezdni i pomimo naciskania przycisków dla pieszych. Dotyczy to zwłaszcza przejścia i przejazdu przez wschodnią jezdnię ul. Czerniakowskiej po północnej stronie skrzyżowania oraz przejścia i przejazdu przez południową jezdnię al. Becka po wschodniej stronie skrzyżowania.

Zwracam również uwagę, że skrzyżowanie nie jest wyposażone w zgodny z prawem system detekcji niezmotoryzowanych. Brak jest automatycznego systemu wykrywania rowerzystów, brak też przycisków usytuowanych według kierunków nadejścia pieszych (np. od strony przystanku autobusowego Al. Witosa 04). Dodatkowo, na przejeździe przez wschodnie ramię skrzyżowania, brak jest jakiejkolwiek detekcji rowerzystów (nawet przycisku) zjeżdżających z wyspy dzielącej w obu kierunkach.

Obie powyższe nieprawidłowości są przejawem dyskryminacji niezmotoryzowanych. Aby zapewnić pieszym i rowerzystom możliwość przedostania się przez skrzyżowanie, sygnały zielone dla niezmotoryzowanych powinny zostać sprzężone z sygnałami dla samochodów, tak by każdy uczestnik ruchu otrzymywał sygnał zielony co najmniej raz w każdym cyklu sygnalizacji. Naciśnięcie przycisku może zostać wtenczas wykorzystane do wydłużenia sygnału zielonego dla pieszych. W przypadku chęci pozostania przy systemie sygnalizacji wzbudzanej, konieczne jest zainstalowanie systemu automatycznej detekcji rowerzystów oraz naprawienie nieprawidłowości w zakresie sygnalizacji pieszej, ze wskazaniem na zastąpienie przycisków detekcją automatyczną.

Do wiadomości: Sekcja Ruchu Rowerowego i Pieszego Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich ws. uskoków

MDL-15-0253-01-MS

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r.

W związku ze zgłoszeniami otrzymywanymi od mieszkańców, proszę o zniwelowanie krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na północno-wschodnim rogu skrzyżowania al. Józefa Becka i ul. Czerniakowskiej.

Obecnie krawężniki po obu stronach wydzielonego pasa do prawoskrętu oraz po południowej stronie wysepki są w praktyce uskokami na skutek zbyt dużej wysokości i/lub zbyt ostrego kąta nachylenia.

Podczas naprawy, proszę o zwrócenie uwagi na możliwość występowania uskoków po obu stronach rowków poprowadzonych w poprzek przejścia i przejazdu (zarówno od strony chodnika/wysepki, jak i od strony jezdni). Brak uskoków i łagodny kąt nachylenia powinny zostać zapewnione z obu stron.