Przedept komunikacyjny w środkowej części przystanku.