Kilka miesięcy później nastąpiło to, czego się obawialiśmy. Zamiast dostosować infrastrukturę do potrzeb ludzi zagrodzono przedept siatką, dosypano gleby i posadzono na niej krzaczki skazane na rychłą śmierć przez zadeptanie.