Podatniku, przyjrzyj się dobrze! Dostrzegasz leżące tam swoje pieniądze? Z czasem spłyną na jezdnię i będzie je trzeba (również na twój koszt) sprzątnąć albo czyścić z nich kanalizację.