Po dosadzeniu krzewów i ustawieniu siatki wiele osób chcących wydostać się z przystanku na wschód chodzi po opasce tuż przy jezdni. Na tym zdjęciu widać cienie trzech osób (rozmyte z powodu dłuższej ekspozycji). Krótkotrwały efekt estetyczny osiągnięto więc kosztem wzrostu zagrożenia użytkowników przystanku.