Wygoda pasażerów i dostępność z ciągów pieszych – wśród wielu pożądanych cech otoczenia przystanku autobusowego te dwie wymienia się na kluczowym miejscu (rys. ze str. 3)