Samochody parkujące między przystankiem a ul. Marymoncką utrudniają autobusom odjazd. Kierowca musi wykonać trudny skręt w lewo niemal w miejscu, czego niektórzy unikają nie podjeżdżając pod sam krawężnik.