Przez dłuższy czas metalowa tablica znajdowała się tak nisko, że groziła pieszym urazem głowy.