Zamiast wstępu

Na przejściu dla pieszych przez niezgodną z przepisami jezdnię na placu Zawiszy doszło wczoraj do kolejnego wypadku. Jak wykazaliśmy w pierwszym odcinku serii artykułów o faktycznym nastawieniu miejskich urzędników, Urząd Miasta od lat wkłada dużo wysiłku w ignorowanie rzeczywistości, by niczego tam nie zmienić [zobacz >>>].

Przykład Puławskiej

Kolejnym przykładem niemarnowania sił przez Urząd Miasta, gdy można zapewnić warunki sprzyjające wypadkom, jest Puławska, przy której realizowana jest jedna z większych inwestycji rowerowych ostatnich lat.

Stan obecny

Można by się oczywiście rozwodzić nad tym, że od miesięcy gotowa droga dla rowerów jest zabarykadowywana...

... i zmusza rowerzystów do jazdy sześciopasmową jezdnią lub przemykania między pieszymi,...

...co według miejskiego Biura Mobilności jest bezpieczniejszą opcją niż jazda gotową wydzieloną drogą rowerową, tyle że nieodgrodzoną od trawników. (Brak płotka widocznego na zdjęciu był jedną z przyczyn, dla których codziennie pieczołowicie ustawiane są barykady w poprzek drogi rowerowej.)

Miejscami zastosowano zresztą bardziej radykalne sposoby zniechęcania do ruchu rowerowego na nowej drodze dla rowerów. Być może ze względu na to, że rowerzyści od miesięcy codziennie zgłaszają zdanie odrębne co do wyższości jazdy jezdnią i bariery odstawiają. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że zostały ustawione ze względu na dobre samopoczucie drogowców, a nie faktyczną troskę o bezpieczeństwo.

Stan docelowy

Puławska/Dolina Służewiecka

Miejmy jednak nadzieję, że dodawanie różnorakich dekoracji się kiedyś zakończy i bariery znikną. Pozostaną jednak inne rozwiązania, które zostały wskazane jako docelowe. Wśród nich widoczne w tle przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

Ponad dwa lata temu zwracaliśmy uwagę, że Łącznica Puławska-Dolina Służewiecka (S-E) powinna zostać zwężona analogicznie do al. Wyścigowej do maks. 4,5 m na wysokości przejścia i przejazdu rowerowego [zobacz >>>]. Jednopasmowa jezdnia ma bowiem w tym miejscu szerokość dwóch pasów ruchu, co skutkuje nie tylko niebezpiecznie szybką jazdą, lecz może prowokować do wyprzedzania na pasach.

Nasze uwagi nie pozostały niewysłuchane. Co prawda na przejściu i przejeździe przez łącznicę pozostawiono geometrię zniechęcają do zwalniania poniżej 100 km/h (dodano jedynie różne błyskotki, paski i inne talizmany - może nawet odpromienniki)...

Puławska/al. Wyścigowa

...za to wykreślono z projektu rozwiązanie, które podawaliśmy jako wzorowe, mogące poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z al. Wyścigową. Dzięki temu już w czerwcu 2019 roku doszło do najechania na rowerzystę na przejeździe.

(Dla porównania, wersja projektu z 2017 roku.)

Puławska/droga wewnętrzna

Biuru Mobilności nie można zarzucić braku konsekwencji. Zatroszczyło się również o widoczne w głębi przejście i przejazd przez drogę wewnętrzną, na które prowadzi wydzielony pas ruchu. Jego obecność oznacza, że nawet konieczność zwolnienia do zera przed przejściem nie oburzyłaby Świętej Przepustowości.

Było to zatem jedno z niewielu przejść i przejazdów, na których uwzględniono w projekcie wyniesione przejście i przejazd, za znakiem wjazdu do strefy "Tempo 30", bez którego Biuro Mobilności nie uznaje wyniesionych przejść o parametrach progu spowalniającego.

Rozwiązanie wydawałoby się tym bardziej niekontrowersyjne, że kilkanaście metrów za przejściem znajdują się szlabany (sic!), skutkujące koniecznością zdecydowanego ograniczenia prędkości, o czym zresztą informują znaki umieszczone przed samymi szlabanami, wymagające zwolnienia do 30 km/h za przejściem.

Z punktu widzenia wypadków kluczowe jest jednak zachowanie na samym przejściu. Biuro Mobilności skrupulatnie wykreśliło zatem wszystkie elementy projektu mogące skłonić do zwolnienia w punkcie kolizji, łącznie z ograniczeniem szerokości wysepki na rzecz malowanej powierzchni wyłączonej z ruchu [zobacz >>>].

W ciągu drogi z pierwszeństwem wyznaczono tym samym przejazd i przejście, których obniżenie do poziomu drogi wewnętrznej sugeruje, że to zjeżdżający w nią mają pierwszeństwo względem rowerzystów jadących prosto.

Dodatkowe punkty za wypadkogenność należą się za ok. dwudziestometrowy promień łuku, czyli siedmiokrotnie większy niż wymagany na zjeździe na teren prywatny i dwukrotnie większy niż wymagany na prawoskręcie skrzyżowania drogi głównej przyspieszonej.

Puławska/Pejzażowa (jako przykład)

Analogiczne rozwiązania zastosowano też na innych skrzyżowaniach, gdzie pierwszeństwo powinni mieć poruszający się w ciągu drogi z pierwszeństwem. Zastosowano jednak zasadę, że znaki mają mówić jedno, a ukształtowanie drogi - drugie, czyli zachęcać do niezwalniania na przejściach i przejazdach.

Komu zależy na niebezpieczeństwie niezmotoryzowanych?

Powyższy przykład nie jest jedynym w swoim rodzaju. Przedstawialiśmy już wspomniany na wstępie plac Zawiszy, jak też plac Starynkiewicza [zobacz >>>]. Pokażemy też kolejne przypadki, w których bezpieczeństwo niezmotoryzowanych stawiane było na ostatnim miejscu, a aktywność urzędników skupiała się na tym, by zapobiec wdrożeniu rozwiązań, które mogłyby to bezpieczeństwo poprawić. Niestety, jest z czego wybierać.