2016.06.17: Radzymińska

ZM-16-0683-01-RB.

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do wyłożonego do konsultacji projektu budowy drogi dla rowerów na ulicy Radzymińskiej, zgłaszamy następujące uwagi:

Uwagi ogólne

1. Konieczne jest zaprojektowanie infrastruktury rowerowej po południowo-wschodniej stronie jezdni, przynajmniej na odcinku od Rozwadowskiego do Łodygowej, aby zapewnić możliwość dojazdu do OBI (przy skrzyżowaniu z Rozwadowskiego) i zabudowy wielorodzinnej przy Łodygowej. Na sporych odcinkach są tam już jezdnie serwisowe i niewiele brakuje by je połączyć. Np. od ul. Spytka z Melsztyna do nr 182 jest ciągłe 300 m jezdni serwisowej. Kolejna jezdnia serwisowa jest między Tarnogórską i Tużycką, a potem za kładką prawie do samej Łodygowej. Jednocześnie warto wykonać komplet przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z Tarnogórską.

2. W projekcie brakuje wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez boczne ulice, w tym: Lotnika, Określoną, Gniazdowską, Mroźną, stację benzynową przy ul. Radzymińska 283.

3. Projekt nie przedstawia organizacji ruchu na przecinanych jezdniach. Prosimy o uzupełnienie rysunków.

Arkusz 1

1. Wlot jezdni ul. Kościeliskiej powinien zostać zwężony do szerokości jednego pasa ruchu (trzykrotnie). Pozwoli to zachować ciągłość drogi rowerowej bez konieczności wykupu sąsiedniej działki, jak też poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu, skracając czas ewakuacji ze skrzyżowania i uniemożliwiając wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

2. Ze względu na słabą widoczność na skrzyżowaniu proponujemy likwidację wylotu ul. Lotnika z zachowaniem możliwości przejazdu rowerzystów.

3. Proponujemy likwidację zatoki przystanku ZTM Tużycka 01. Znajduje się ona obok pasa dl autobusów, z którym może znajdować na jednym pasie. Pozwoli to wyprostować przebieg ścieżki rowerowej, w tym na przejeździe przez wylot ul. Blokowej. Umożliwi to także zabudowę trzeciego i czwartego pasa jezdni ul. Radzymińskiej.

4. Ze względu na potrzebę ograniczenia liczby punktów kolizji proponujemy likwidację wylotu ul. Określonej i Gniazdowskiej z zachowaniem możliwości przejazdu rowerzystów. Wszystkie te ulice mają dojazd z dróg niższych klas, nie muszą generować zagrożenia na Radzymińskiej, utrudniać ruchu rowerów i autobusów. Ewentualnym rozwiązaniem alternatywnym jest zmiana organizacji ruchu – przekształcenie ulic w jednokierunkowe z kontraruchem rowerowym (np. Określona w jedną stronę, a Gniazdowska w drugą), żeby ograniczyć liczbę punktów kolizji.

Arkusz 2

1. Proponujemy likwidację czwartego pasa na wysokości przystanku Młodzieńcza 01. W tym miejscu na trzecim pasie znajduje się buspas, więc zatoka przystankowa jest niepotrzebna. Pozwoli to wygospodarować więcej miejsca dla pieszych na uczęszczanym przystanku. W razie potrzeby należy skorygować projekt przebudowy ul. Łodygowej.

2. Projekt nie przewiduje zjazdu w ul. Bystrą w kierunku Ząbek, ani sensownego wjazdu z Bystrej na drogę dla rowerów. Proponujemy zamianę lewego pasa włączającego ul. Bystrej na pas dzielący i wykonanie na nim przejazdu rowerowego, który umożliwi wjazd rowerzystów w ul. Bystrą.

Arkusz 3

1. Proponujemy likwidację czwartego pasa na wysokości Praktikera. Jezdnia zaczyna się dwoma pasami na skrzyżowaniu z Malborską i zwęża się do dwóch pasów po 200 metrach, więc jako wjazd i wyjazd ze sklepu można użyć trzeciego pasa. Jednocześnie przystanek autobusowy proponujemy przesunąć na trzeci pas, co pozwoli poprowadzić chodnik i ścieżkę rowerową bez konieczności wycinki nielicznych w tej okolicy drzew.