1. Największa część dochodów Warszawy (niemal cztery miliardy złotych) jest generowana przez samych mieszkańców Warszawy (osoby płacące w Warszawie podatek PIT). Dodatkowe 800 mln zł miasto pozyskało ze sprzedaży 80 milionów biletów komunikacji. Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego były ponad dziesięciokrotnie niższe i wyniosły 75 mln zł.